Gyakori kérdések

1. Mi a Narconon program?
2. Mi a Narconon filozófiája?
3. Milyen kapcsolat van a Narconon és L. Ron Hubbard között?
4. Milyen kapcsolat van a Narconon mint szervezet és a Szcientológia Egyház között?
5. Milyen kapcsolat van a Narconon és az ABLE nevű szervezet között?
6. Minden Narconon tanuló a Szcientológia Egyház tagjává válik?
7. Milyenek a Narconon sikerességét mutató statisztikák?
8. Milyen viszonyban áll a Narconon a helyi kormányokkal, önkormányzatokkal?
9. Hogyan képezik ki a Narconon munkatársakat?
10. Miért van az, hogy a Narconon néhány munkatársa maga is volt drogfüggő?
11. A Narconon egy egészségügyi program?
12. Miért használ a Narconon nagy dózisú vitaminokat?
13. Mi a helyzet azokkal a lehetséges Narconon tanulókkal, akik korábban pszichiátriai kezelésen vettek részt? Ők is beiratkozhatnak a programra?
14. Használ-e a Narconon helyettesítő drogokat a leszoktatás alatt?
15. Mi a helyzet azokkal a tanulókkal, akik methadon-kezelésen vannak, vagy akik fokozatosan methadonra állnak át (heroinról vagy más ópium alapú drogról)?
16. Született-e tudományos, illetve szakmai értékelés a Narconon program módszereiről?

1. Mi a Narconon program?

A Narconon drogrehabilitációs program egy 9 tanfolyamból, illetve lépésből álló program, amely L. Ron Hubbard író és humanitárius drogrehabilitációval kapcsolatos kutatásaira és fejlesztéseire épül. Egy drogmentes rehabilitációs módszerről van szó, mely semmiféle drogot, gyógyszerészeti hatóanyagot vagy tudatállapot-befolyásoló anyagot nem alkalmaz a felépüléshez vezető eljárások részeként.A Narconon központok nonprofit jótékonysági szervezetek, melyek rendszerint szorosan együtt működnek a helyi vagy regionális önkormányzatokkal, állami szervekkel. Gyakran részesülnek állami támogatásban, néha azonban fizetett szolgáltatásokat nyújtanak. A program 1966-ban indult egy börtönben, és az akkori egyetlen programból mára egy több mint 20 országban működő, 50 központot felölelő hálózattá fejlődött. Ezek között megtaláljuk mind a bentlakásos, mind pedig a nappali szervezeteket, melyek felnőtteknek és fiataloknak egyaránt szolgáltatnak. A drogrehabilitációs program büntetés-végrehajtási intézményeken belül és kívül is egyaránt alkalmazható. A Narconon program kiterjed a drogmegelőző tevékenységekre is.

2. Mi a Narconon filozófiája?

A Narconon alapfilozófiája az, hogy egy olyan személy is megtanulhat teljes felelősséget vállalni saját magáért, a testéért és tetteiért, és képes stabilan drogmentes, etikus és termelékeny életet élni, aki az alkohol és/vagy a drogok használatával már tönkretette önmagát és a körülötte élőket.
William Benitez, a Narconon alapítója a következőket mondta arról, amit L. Ron Hubbard műveiből tanult, és amit a Narconon programmal kapcsolatban felhasznált:
„Ami valóban megfogott L. Ron Hubbard munkáiban az az, hogy nem csak arra irányultak, hogy a képességeinket felismerjük, de olyan módszereket (gyakorlatokat) is nyújtottak, amelyekkel fejleszteni is lehet azokat. Rájöttem, hogy a drogfüggőség nem volt több, mint a képességek hiánya, ami akkor jön létre, amikor az ember felhagy az építő jellegű túléléshez nélkülözhetetlen képességei használatával.”
Az egész Narconon program erre az alapelvre épül: az ember azzal oldja meg a „képtelenségét”, hogy a „képességeit” javítja. Ennek megvalósítása érdekében a Narconon program jelenleg feladatok, gyakorlatok és tanulási lépések sorából áll, melyen egy pontosan meghatározott sorrendben kell végighaladni. Különböző technikák és tanulási programok hozzásegítik az egyént ahhoz, hogy abbahagyja az éppen fogyasztott kábítószerek használatát, hogy kommunikációba kerüljön másokkal és a környezetével, hogy megszabaduljon a szervezetében lerakódott drogoktól, hogy visszanyerje az irányítást saját maga és a környezete felett, valamint hogy eljusson addig a pontig, ahonnan kezdve már nem csak önmagáért lesz képes felelősséget vállalni, hanem másokért is.

3. Milyen kapcsolat van a Narconon és L. Ron Hubbard között?

A Narconon 32 éve folyamatosan bizonyított sikere arra a tényre alapul, hogy az L Ron Hubbard által kifejlesztett drogmentes rehabilitációs és megelőző módszereket alkalmazza. Az egész azzal kezdődött, hogy az Arizona Állami Börtön egyik elítéltje, William Benitez elolvasta L. Ron Hubbard A gondolkodás alapjai című könyvét. Ebben találta meg azokat az alapelveket, amelyek végül kivezették a drogfüggőség csapdájából, ami ellen szinte egész életében küzdött.
Benitez csodálta azt a módot, ahogyan L. Ron Hubbard a rehabilitáció kérdését megközelítette, és a tanult adatokat először saját magán, majd az őrök engedélyével az elítéltek egy kisebb csoportján is elkezdte alkalmazni. Később írt is L. Ron Hubbardnak, hogy tanácsokat és segítséget kérjen. L. Ron Hubbard válaszolt a levélre, majd önkéntes konzultánsok érkeztek a börtönbe, hogy segítsenek Beniteznek a szolgáltatásban és az önsegítő program börtönön belüli elterjesztésében. Benitez „Narconon”-nak nevezte el a programot, utalva azokra a drogmentes technikákra és filozófiára, amelyeket felhasznált, és amelyeket ma is használnak.
Később, miután a Narconon megnyitotta központi irodáját és mind a börtönökben, mind azokon kívül, mind bentlakásos, mind pedig nappali központokban tovább terjedt, L. Ron Hubbard hivatalosan is engedélyezte a Narconon számára azt, hogy az ő drogrehabilitációs módszereit használják. Jelenleg minden Narconon központ ilyen engedély alapján használja ezt a technológiát, és mindegyikük nonprofit szervezet.

4. Milyen kapcsolat van a Narconon mint szervezet és a Szcientológia Egyház között?

A Narconon egy önálló hálózat, mely nemvallásos társaságokból áll. Sem szervezetileg, sem pénzügyileg nem része a Szcientológia Egyháznak. A Narconon azonban abban a szerencsés helyzetben van, hogy az egyház tagjai pénzadományok vagy önkéntes munka formájában támogatásukban részesítik. Ahogy mások is a világon, a Szcientológia Egyház tagjai is egyetértenek a Narconon célkitűzésével – ami egy drogmentes világ –, és aktívan támogatják annak jótékony munkáját.
Minden Narconon központ külön-külön, nonprofit jótékonysági szervezetként vagy szövetségként, saját igazgató tanáccsal vagy kuratóriummal kerül bejegyzésre az adott országban.
Előfordul, hogy valamely Szcientológia Egyház vagy azok valamely tagja adományt ad a Narcononnak, mivel az ő céljuk is az, hogy nemzetközi szinten javítsák a társadalmi állapotokat. Az ilyen adományok ugyanolyan támogatásnak minősülnek, mint bármely más támogatás, amit egy nonprofit, jótékonysági szervezet kap, és nem hoznak létre és nem is feltételeznek semmilyen társasági kapcsolatot.

5. Milyen kapcsolat van a Narconon és az ABLE nevű szervezet között?

A Narconon központok által használt rehabilitációs módszerekhez és technológiákhoz fűződő védjegyekre vonatkozó jogokat az Association for Better Living and Education (ABLE), azaz a Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért elnevezésű szervezet birtokolja. Szervezetileg az ABLE is különáll a Szcientológia Egyháztól, és arról gondoskodik, hogy azok a társadalomjobbító tevékenységek, amelyek L. Ron Hubbard technológiáit az oktatás, a bűnözők rehabilitációja, az erkölcsi nevelés, illetve a drogrehabilitáció terén használják, megfelelően alkalmazzák azt a technológiát, amelynek használatára engedélyt kaptak.
Így a Nemzetközi ABLE adja meg az engedélyt a Nemzetközi Narconon számára ahhoz, hogy L. Ron Hubbard védjegyeit és szerzői joggal védett munkáit a drogrehabilitáció és -megelőzés területén alkalmazza.
A Nemzetközi Narconon engedélyezi az egyes Narconon központokat, és ennek megfelelően felelősség terheli a szolgáltatás színvonalának fenntartásáért és a Narconon hálózat szervezeti önállóságáért és épségéért.
A védjegyek fenntartásával kapcsolatos fentebb leírt feladatain kívül a Nemzetközi ABLE az általa engedélyezett szervezeteket (mint pl. a Narconon központokat) azzal is segíti, hogy különböző anyagokat állít össze és biztosít számukra, hogy társadalmi küldetésük végrehajtása során felhasználhassák azokat. Másrészt az ABLE azáltal segít, hogy feljegyzi és ismertté teszi azokat az eredményeket, amelyeket az L. Ron Hubbard által kifejlesztett – a droghasználat, az írástudatlanság, a bűnözés és az erkölcstelenség súlyos társadalmi problémáinak kezelésére kidolgozott – technológiák alkalmazásán keresztül el lehet érni.
A világ számos kormánya azzal ismerte már el, hogy a Narconon program nem rendelkezik vallásos vonatkozásokkal, hogy vagy közvetlenül a Narconon központokat, vagy az egyes tanulók beiratkozását pénzügyi támogatásban részesítették. (A Svédországban, Dániában és Svájcban működő programok tipikus példái a tanulók által kapott ilyen kormánytámogatásnak.)

6. Minden Narconon tanuló a Szcientológia Egyház tagjává válik?

Nem, ez nem a Narconon célja. A Narconon egyedüli célja az, hogy a drogfüggőket hozzásegítse ahhoz, hogy drogmentes, etikus és eredményes életet éljenek. A Narconon egy társadalmi rehabilitációs és oktatási tevékenység, nem pedig vallásos tevékenység. A Narconon program semmilyen vallásban való hitet vagy ilyen nézőpontot nem reklámoz. Számos Narconon végzett újra felfedezi a maga számára a saját vallásos neveltetésének értékeit, és előfordulhat, hogy még a Narconon program végzése során újra elkezd abba a templomba, zsinagógába, egyházba járni, amelytől akkor távolodott el, amikor a drogokhoz fordult. Egy élő példa erre az, hogy az első svéd Narconon központ legelső végzettje baptista lelkész lett, és már több mint 25 éve folytatja azt a szolgálatot.
A Narconon program befejezésének egyetlen feltétele az, hogy a tanuló ténylegesen, stabilan drogmentessé váljon, és demonstrálja, hogy valóban képes a társaival összhangban etikus és eredményes életet élni.
A tanulók néhánya – saját belátása szerint – dönthet úgy, hogy a Narconon program befejezése után behatóbban tanulmányozza L. Ron Hubbard mûveit. Ez teljes egészében az egyén személyes döntésén múlik. Azokat, akik ilyen irányú érdeklődést mutatnak, egy könyvesboltba vagy könyvtárba irányítják, ahol L. Ron Hubbard más munkáit is megtalálhatják és elolvashatják, vagy pedig egy Szcientológia Egyházat ajánlanak a figyelmükbe, ahol teljesebb választ tudnak adni a végzett kérdéseire.

7. Milyenek a Narconon sikerességét mutató statisztikák?

Az olyan független eredménytanulmányok, amelyek a programzárást követő egy év múltán tekintik át az eredményeket, azt állapították meg, hogy a Narconon programot végzetteknek több mint 75%-a marad drogmentes. Továbbá azoknak végzetteknek a bűnözésbe való visszaesési aránya, akik valamilyen bűnözői múlttal érkeztek a Narcononhoz, jóformán nulla. A Narconon végzettek gyakorlatilag drogmentesek és bűnmentesek maradnak.
Ezért a Narconon eredményei dacolnak más programok filozófiáival, melyek még azt sem tekintik igaznak, hogy a valódi felépülés és stabilitás lehetséges. Mégis, a Narconon számára ez a standard, elvárt és megkövetelt eredmény.
Jelenleg is több országban végeznek folyamatos tanulmányokat és vizsgálatokat a Narconon program eredményességével kapcsolatban.

8. Milyen viszonyban áll a Narconon a helyi kormányokkal, önkormányzatokkal?

A Narconon számára nemzetközi irányelv, hogy minden egyes bejegyzett Narconon központ megfelelő jogi és egyéb viszonyt tartson fenn az országos, regionális vagy helyi szintű kormányszervekkel. Minden egyes központnak a saját területén érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell folytatnia a tevékenységeit, és az illetékes önkormányzattal és/vagy kormányhivatallal együtt kell működnie.
Az Amerikai Egyesült Államok Adóhivatala (United States Internal Revenue Service) a Nemzetközi Narconont mint nonprofit, jótékonysági szervezetet 1972-ben ismerte el. A Narconon Los Angeles 1971 óta, a Narconon Svédország pedig 1972 óta működik mint hivatalosan engedélyezett drogrehabilitációs szervezet. Mára a Narconon már Európa számos országában és a világ más részein is ugyanilyen elismert. A Narconon program központi szolgáltató és képzési szervezetét, a Narconon Arrowhead Új Élet Központot (Canadian, Oklahoma állam, Egyesült Államok) a nemzeti szinten elfogadott Rehabilitációs Intézmények Akkreditációs Bizottsága (CARF -- Commission for Accreditation of Rehabilitation Facilities) részesítette hivatalos elismerésben.
Azáltal, hogy az elmúlt években új Narconon központok nyíltak Oroszországban, Ukrajnában, Kazahsztánban, Kolumbiában, Új-Zélandon, Tajvanon, Mexikóban és Ausztráliában, minden évben gyarapodik azoknak a kormányoknak a száma, amelyek a Narconon központokat tiszteletre méltó, és a munkájukat jóhiszeműen végző drogrehabilitációs szervezeteknek tartják.

9. Hogyan képezik ki a Narconon munkatársakat?

A Nemzetközi Narconon adminisztratív, illetve technikai jellegű tanfolyamok egész sorát állította össze a munkatársak képzésére. Ezek L. Ron Hubbard műveit használják fel, és jártassá teszik a tanulót abban, hogy alkalmazni tudja az L. Ron Hubbard által kifejlesztett technológiát a droghasználók rehabilitálására éppúgy, mint az olyan központok irányítására, amelyek ezt a technológiát szolgáltatják.

10. Miért van az, hogy a Narconon néhány munkatársa maga is volt drogfüggő?

A Narconon megmutatta, hogy a volt drogfüggők – még az olyanok is, akik kemény és hosszútávú függőséget tudhatnak maguk mögött – képesek teljes felelősséget vállalni a társadalmi állapotokért, és e szerint a felelősség szerint élni. Gyakran előfordul, hogy azoknak, akiknek az életét a Narcononban alkalmazott, L. Ron Hubbard által kifejlesztett drogrehabilitációs technológia mentette meg, hihetetlenül erős céljukká válik az, hogy másoknak is segítsenek a felépülésben. Ezek az egyének gyakran kérik, hogy azért csatlakozhassanak a Narconon munkatársaihoz, hogy segíthessenek azoknak, akik még mindig drog- vagy alkoholfüggők.
A Narconon központok örömmel fogadják az ilyen ex-drogfüggők jelentkezését. Mivel meglehetősen változatos háttérrel rendelkeznek, gyakran magas szintű képzettséget, adminisztratív jártasságot és készséget hoznak magukkal. De ami még ennél is fontosabb az az, hogy azok a tanulók, akik beiratkozni készülnek, jobban kedvelik az olyan munkatársakat, akik – ahogy ők mondják – „bejárták az utat és voltak már ott”.
Az ilyen felépült, újjászületett emberekkel töltött több mint harminc éves együttműködési tapasztalat a Narconont igazolja. Ők válnak talán a legjobb és leggondosabb tanácsadókká. Számos más rehabilitációs szervezet is alkalmaz felépült, volt függőket.
Ez persze nem jelenti azt, hogy másokat nem látnánk szívesen munkatársaink soraiban. Az alkohol- és kábítószerprobléma igen hatalmas, bolygóméretű, és a megoldásához minden elérhető segítségre szükség van.

11. A Narconon egy egészségügyi program?

Nem. Egy oktatási modellt követ. A tanuló egy olyan programon halad végig, ami egyaránt tartalmaz írásos anyagokat és gyakorlati feladatokat, köztük egy méregtelenítő programot is. Azok a munkatársak, akik drogokkal vagy alkohollal kapcsolatos tanácsadást folytatnak, nem úgy „kezelik” a tanulót, mintha „pszichológiai tanácsadást” nyújtanának. Sokkal inkább támogatást és fegyelmet biztosítanak a résztvevő számára ahhoz, hogy az végig tudjon haladni a programon, és minden nyereséget megszerezhessen a különböző gyakorlatokból és a megadott életrendből, valamint hogy valóban megértse a Narconon anyagokat, olyannyira, hogy alkalmazni tudja őket az életben.
A program bizonyos lépései természetesen a programon résztvevő tanuló fizikai állapotát célozzák meg. Ezek testgyakorlást, megfelelő étkezést és egy szauna-programot ölelnek fel, amelyek abban segítenek, hogy a tanuló megszabaduljon a testében felgyülemlett drogoktól és mérgező anyagoktól.
A Narconon nem egészségügyi program, de megkívánjuk, hogy minden új Narconon tanuló átessen egy orvosi vizsgálaton, és még a beiratkozás előtt orvosi engedélyt kapjon arra, hogy a teljes Narconon programot elvégezhesse. Így a jelentkezőt alaposan megvizsgálják abból a szempontból, hogy nincs-e valamilyen fertőző betegsége vagy valamilyen más testi problémája, amely olyan kezelést tenne szükségessé, amelyet még a program megkezdése előtt el kellene végeznie.

12. Miért használ a Narconon nagy dózisú vitaminokat?

A Narconon program részeként különböző vitaminokat és természetes táplálékkiegészítőket (nem gyógyszerészeti termékeket) alkalmaznak. Ezt általában így csinálják minden más, olyan drogrehabilitációs központban is, amelyben megértik, hogy a drogfüggők rendszerint rosszul tápláltságtól és vitaminhiánytól szenvednek.
Az ilyen táplálék-, vitamin- és ásványianyag-bevitelen túlmenően a Narconon programon belül van egy olyan lépés is, ami arra irányul, hogy megtisztítsa a testet a lerakódott drogoktól és egyéb mérgező vegyi anyagoktól és lerakódásoktól. A testedzésen és szaunában való izzadáson túl a programnak ez a része azt kívánja meg a tanulótól, hogy – megfelelő munkatársi felügyelet és szükség esetén megfelelő orvosi konzultáció mellett – sok folyadékot igyon, további ásványi anyagokat vegyen be, és egy bizonyos, gondosan meghatározott mértékben, fokozatosan növelje a vitaminfelvételt. Ennek az a célja, hogy felgyorsítsuk a zsírszövetek anyagcseréjét és támogassuk a testnek azokat a természetes folyamatait, amelyeken keresztül megszabadul a mérgező kémiai anyagoktól. A méregtelenítő lépés befejezése után a tanuló visszatér a szokásos, napi vitaminadag-felvételhez.

13. Mi a helyzet azokkal a lehetséges Narconon tanulókkal, akik korábban pszichiátriai kezelésen vettek részt? Ők is beiratkozhatnak a programra?

A Narconon rendelkezik egy olyan felvételi szabályzattal, amely meghatározza, hogy ki jöhet a programra, és ki nem. Azok a személyek, akiknek elektrosokkban volt részük vagy pszichiátriai agyműtét alá vetették őket, nem iratkozhatnak be hozzánk, mivel tapasztalataink szerint az ilyen eljárásokból származó károk rendszerint annyira kiterjedtek, hogy megakadályozzák azt, hogy a tanuló elérje a Narconon program teljes végeredményét. A tapasztalatok sajnos azt is mutatják, hogy a jelentkezést megelőző hosszas vagy súlyos pszichiátriai drogkezelés azt eredményezi, hogy a tanuló „ellenáll” a Narconon programból származó stabil nyereségeknek, és sokkal kevésbé képes felfogni dolgokat és sikeresen elérni azokat az eredményeket, amelyeket a program nyújtani tud.
Mivel a Narconon egy teljesen drogmentes program, ezért azok a jelentkezők, akik saját maguk folytatni kívánják – vagy akiknek orvosilag javasolt, hogy folytassák – a pszichiátriai gyógyszerek szedését, azok nem iratkozhatnak be a Narconon programra, és őket vagy egy másik rehabilitációs programra, vagy pedig a saját orvosukhoz irányítjuk vissza.

14. Használ-e a Narconon helyettesítő drogokat a leszoktatás alatt?

Nem, nem használ.
A Narconon egy világszerte elismert módszerrel rendelkezik arra, hogy szinte bármely drogról minimális kellemetlenséggel, vitaminok és ásványi anyagok használatával, 24 órás egyéni felügyelet mellett leszoktassa a tanulókat. A leendő tanulók még a programra való beiratkozás előtt hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen elvonáson vegyenek részt. Erre az eljárásra jellemző, hogy az elvonás sokkal gyorsabban befejeződik, és sokkal kevesebb nehézséggel jár, mint általában. Még a rendes alvásra is sokkal hamarabb képesek lesznek így, mivel a test gyorsan alkalmazkodik ahhoz az állapothoz, amikor a normális testfunkcióit már nem borítják fel a kémiai szerek. A beiratkozás előtti kötelező orvosi vizsgálat kiszűri azt a néhány olyan jelentkezőt, akiknek a leszoktatásához orvosi felügyeletre van szükség. Az ilyen személyeket ennek a lépésnek az elvégzésére egy olyan, orvosi felügyeletet biztosító intézménybe irányítják, ahol nem alkalmaznak olyan módszereket, amelyek kárt tehetnének az egyénben.

15. Mi a helyzet azokkal a tanulókkal, akik methadon-kezelésen vannak, vagy akik fokozatosan methadonra állnak át (heroinról vagy másópium alapú drogról)?

A tanulóknak először a methadonról kell lejönniük, mielőtt még elkezdenék a Narconon programot. Hosszú évek tapasztalata mutatja, hogy a methadonról való leállás sokkal nehezebb, mint magáról a heroinról.

16. Született-e tudományos, illetve szakmai értékelés a Narconon program módszereiről?

A következő személyek olyan köztiszteletben álló orvosok, akik a teljes Narconon programot mélyreható vizsgálatnak vetették alá, majd arról pozitívan nyilatkoztak, és amelyet támogatnak:
- Dr. Alfonzo Paredes (az UCLA Orvostudományi főiskola pszichiátria professzora);
- Dr. Ray Stowers (az Amerikai Függőségorvoslási Társaság – American Society of Addiction Medicine – képesített addiktológusa, az Oklahoma államban működő Enid Regionális Kórház drog- és alkoholosztályának korábbi szakmai vezetője);
- Dr. David Root (az Amerikai Egyesült Államok Légierejének nyugalmazott ezredese, aki a munkahelyi és a levegőben történő orvoslás terén szerzett szakképesítést);
- Dr. Megan Shields (az Amerikai Háziorvosok Tanácsának okleveles tagja).
A fenti szakemberek mindannyian tagjai a Nemzetközi Narconon tudományos tanácsadó testületének. Néhányan közülük, mint pl. Dr. Shields, már olyan csoportoknak is tartottak előadást, mint például az Amerikai Közegészségügyi Szövetség.
Napjainkig már legalább három olyan nemzetközi konferenciát tartottak (Los Angelesben, Stockholmban és Kazahsztánban), amelyek tárgya az L. Ron Hubbard által kifejlesztett méregtelenítő módszer és a Narconon program volt. Neves tudósok és kutatók tucatjai tanulmányozták mélyrehatóan a Narconon program által az egészségi állapotra kifejtett hatásokat, valamint a program elvégzésének következményeit.

©2016. NARCONON Magyarország. Minden jog fenntartva. A Narconon név és szimbólum bejegyzett védjegyek és szolgáltatási jegyek, amelyek az Association for Better Living and Education International (Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért) tulajdonában vannak. Használatuk annak engedélyével történik.

Weblapunk sütiket (cookies) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Hogy többet szeretne tudni a sütik használatáról kattintson ide.

Elfogadom a sütik használatát.

EU Cookie Directive Module Information